Phát trực tuyến trò chơi và chương trình truyền hình từ Xbox

Phát trực tuyến từ bảng điều khiển Xbox sang PC của bạn để thưởng thức chương trình truyền hình và các trò chơi tuyệt vời trên bảng điều khiển nhờ sự tiện lợi của PC.

1. Kiểm tra phần cứng của bạn

Bạn sẽ cần PC có tối thiểu một bộ xử lý đa nhân 1,5 GHz và RAM 4 GB, một bảng điều khiển Xbox One và một bộ điều khiển lắp vào PC của bạn. Để xem thông tin hệ thống, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu .

Kết nối Ethernet có dây sẽ hoạt động tốt nhất cho phát trực tuyến. Nếu có thể, hãy kết nối cả PC và Xbox One của bạn với bộ định tuyến bằng cáp mạng. Đối với kết nối không dây, hãy sử dụng bộ điều hợp không dây 802.11 N trở lên.

2. Bật phát trực tuyến

Trên Xbox One của bạn, chuyển tới Cài đặt > Tùy chọn > DVR Trò chơi & phát trực tuyến. Chọn hộp Cho phép phát trực tuyến trò chơi sang thiết bị khác.

Sao lưu một cấp độ, tới Cài đặt > Tùy chọn > Kết nối SmartGlass. Chọn Từ mọi thiết bị SmartGlass để cho phép bất kỳ ai đã kết nối với mạng nội hạt của bạn phát trực tuyến trò chơi. Để giới hạn chỉ phát trực tuyến cho một số người, hãy chọn Chỉ từ các hồ sơ đã đăng nhập trên Xbox này.

3. Thực hiện kết nối

Bật Xbox One và đăng nhập bằng cùng tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào PC của mình. Trên PC, hãy khởi động ứng dụng Xbox. Chọn Kết nối từ menu ứng dụng Xbox, sau đó chọn từ bảng điều khiển Xbox mà bạn muốn kết nối. Lần tới, ứng dụng Xbox sẽ tự động kết nối với Xbox One của bạn.

Ảnh chụp màn hình cài đặt phát trực tuyến

4. Đã đến lúc giải trí!

Sau khi bạn được kết nối với bảng điều khiển, hãy chọn Phát trực tuyến rồi chọn OneGuide cho TV hoặc trò chơi mà bạn muốn chơi. Hoặc chọn một trò chơi Xbox One ở bất kỳ đâu trong ứng dụng, sau đó chọn Chơi từ bảng điều khiển để phát trực tuyến.

Nếu bạn gặp sự cố với phát trực tuyến trò chơi, hãy chuyển tới Khắc phục sự cố phát trực tuyến trò chơi từ ứng dụng Xbox trên Windows 10.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17202 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 11

Phản hồi