Tìm thông báo của bạn

Windows 10 đặt thông báo và tác vụ nhanh trong trung tâm hành động — ngay trên thanh tác vụ — nơi bạn có thể truy nhập chúng ngay tức thì.

Để mở trung tâm hành động từ thanh tác vụ, hãy chọn biểu tượng trung tâm hành động . (Bạn cũng có thể trượt nhanh vào từ cạnh bên phải của màn hình hoặc nhấn phím logo Windows

Windows biểu tượng logo
+A.)

Trung tâm hành động

Xem nhanh thông báo

Nếu thông báo có một mũi tên ở bên phải, hãy chọn mũi tên để đọc thêm hoặc thực hiện hành động — như trả lời tin nhắn — mà không cần phải mở ứng dụng liên quan hoặc người gửi thông báo khác. Bạn không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào? Xóa thông báo bằng cách chọn và kéo thông báo sang phải ra khỏi màn hình hoặc bằng cách chọn nút xóa .

Bạn muốn xem thông báo từ một số ứng dụng trước những thông báo khác trong trung tâm hành động? Hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) tên của một nhóm thông báo rồi chọn Ưu tiên cao nhóm này. Thông báo từ người gửi có mức ưu tiên cao luôn xuất hiện phía trên thông báo từ những người gửi có mức ưu tiên bình thường.

Thông báo trong trung tâm hành động

Sử dụng phím tắt

Tác vụ nhanh đưa bạn đến ngay cài đặt và ứng dụng bạn hay sử dụng, từ Bluetooth đến cài đặt độ sáng. Khi mở trung tâm hành động, bạn sẽ thấy tất cả các tác vụ nhanh khả dụng của mình. Thu gọn các tác vụ nhanh để chỉ xem những lựa chọn hàng đầu của bạn.

Lưới tác vụ nhanh trong trung tâm hành động

Thuộc tính

ID Bài viết: 17203 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 11

Phản hồi