Sử dụng Windows Ink

Ghi lại ghi chú dính, phác thảo và vẽ trên ảnh chụp màn hình bằng bút của bạn trong Không gian làm việc Windows Ink.

Không gian làm việc Windows Ink

Chọn biểu tượng bút để mở không gian làm việc. Từ đây, bạn có thể mở Ghi chú dính, bản phác thảo hoặc phác thảo màn hình.

Ngoài ra, mở nhanh các ứng dụng bạn sử dụng cùng bút trong phần Sử dụng gần đây.

Đặt lời nhắc và nhiều nội dung khác với Ghi chú dính

Không gian làm việc Windows Ink cộng tác với Cortana để làm cho Ghi chú dính trở nên hữu ích hơn nữa. Ghi lại lời nhắc, vẽ hình vẽ tay hoặc ghi lại ý tưởng tuyệt vời tiếp theo của bạn.

Tạo ghi chú mới bằng cách chọn nút Thêm ghi chú , di chuyển xung quanh ghi chú cũng như thay đổi kích cỡ và màu sắc của ghi chú bằng cách chọn nút Thêm .

Vẽ trong bản phác thảo

Image of the sketchpad and the digital ruler.

Bản phác thảo là máy tính bảng trống để bạn vẽ bất cứ thứ gì mình muốn. Sử dụng thước để tới ngay đúng góc và thay đổi kích cỡ nét vẽ ngay cả khi bạn vẽ. Khi bạn hoàn tất, hãy chia sẻ bản phác thảo , sao chép bản phác thảo hoặc lưu bản phác thảo .

Thêm ghi chú vào ảnh chụp màn hình bằng bản phác thảo

Mở tính năng phác thảo màn hình để vẽ tất cả mọi thứ trên đó cho dù bạn đang làm việc trên PC tại thời điểm đó. Tất cả các công cụ cho bản phác thảo của bạn đều có ở đây, từ thước, độ rộng đường cho đến tính năng chia sẻ và xuất.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17207 - Xem lại Lần cuối: 01-12-2016 - Bản sửa đổi: 13

Phản hồi