Sử dụng Không gian làm việc Windows Ink

Áp dụng cho: Windows 10

Chia sẻ ý tưởng hoặc vẽ trên ảnh chụp màn hình bằng bút của bạn trong Không gian làm việc Windows Ink.

Menu Không gian làm việc Windows Ink với tùy chọn Bảng trắng cũng như Cắt & Phác thảo

Chọn Không gian làm việc Windows Ink từ thanh tác vụ để mở ứng dụng này. Từ đây, bạn có thể chọn Bảng trắng hoặc Cắt Toàn màn hình. (Bạn cũng có thể chọn Thêm Tìm hiểu thêm về bút  hoặc truy cập cài đặt Bút .)

Cộng tác trong Bảng trắng


Bảng trắng cung cấp cho các nhóm một bản vẽ tự do, thông minh cho việc lên ý tưởng, sáng tạo và cộng tác trong thời gian thực khi bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Vẽ, nhập hoặc thêm hình ảnh. Xếp chồng mọi thứ lên và di chuyển chúng xung quanh. Chọn công cụ viết của bạn, bao gồm cả bút hoặc bút đánh dấu. Thay đổi kích cỡ nét vẽ ngay cả khi bạn đang vẽ. Nếu bạn trượt tay, hãy sửa lỗi bằng các loại tẩy khác nhau.

Ứng dụng Bảng trắng có chú thích

Sau khi hoàn tất, các buổi động não lên ý tưởng của bạn sẽ được tự động lưu vào đám mây Microsoft, để bạn có thể tiếp tục công việc tại nơi bạn đã dừng lại. 

Thêm ghi chú vào ảnh chụp màn hình bằng cách sử dụng Cắt & Phác thảo


Mở Cắt & Phác thảo và vẽ trên đó bất kỳ thứ gì bạn đang thao tác trên PC tại thời điểm đó hoặc mở một hình ảnh trước đó. Tất cả các công cụ cho bản phác thảo của bạn đều có trong Cắt & Phác thảo, từ Bộ hình dạng, độ rộng đường cho đến tính năng chia sẻ và xuất.

Ứng dụng Cắt & Phác thảo với chú thích trên ảnh chung.