Sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói

Áp dụng cho: Windows 10

Tính năng Nhận dạng Giọng nói trong Windows cho phép bạn điều khiển PC chỉ bằng giọng nói, không cần bàn phím hay chuột. Có trình hướng dẫn để giúp bạn bắt đầu. Chỉ cần cắm micrô vào, sau đó nhập Nhận dạng Giọng nói vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và chọn Nhận dạng Giọng nói trong Windows.

Sau khi hoàn thành theo trình hướng dẫn, bạn có thể xem hướng dẫn để tìm hiểu các khẩu lệnh và huấn luyện PC nhận ra giọng nói của bạn. Tìm hiểu thêm về các khẩu lệnh trong Các lệnh Nhận dạng Giọng nói trong Windows.

Để xem các tùy chọn khác, hãy nhập Panel Điều khiển vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, rồi chọn Panel Điều khiển. Sau đó, chọn Trợ năng > Nhận dạng Giọng nói.

Cài đặt Nhận dạng Giọng nói trong Pa-nen Điều khiển