Sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói

Tính năng Nhận dạng Giọng nói của Windows cho phép bạn điều khiển PC chỉ bằng giọng nói, không cần bàn phím hay chuột. Có trình hướng dẫn để giúp bạn bắt đầu. Chỉ cần cắm micrô của bạn, sau đó nhập Nhận dạng Giọng nói vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và chọn Windows Nhận dạng Giọng nói.

Sau khi hoàn thành theo trình hướng dẫn, bạn có thể xem hướng dẫn để tìm hiểu các khẩu lệnh và huấn luyện PC để PC nhận ra giọng nói của mình.

Để biết tùy chọn bổ sung, hãy nhập Pa-nen Điều khiển vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, rồi chọn Pa-nen Điều khiển. Sau đó, chọn Dễ Truy nhập > Nhận dạng Giọng nói.

Cài đặt Nhận dạng Giọng nói trong Pa-nen Điều khiển

Thuộc tính

ID Bài viết: 17208 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi