Sử dụng tính năng cảm ứng với Windows

Khám phá Windows nhanh hơn với thao tác với bàn di chuột hoặc màn hình cảm ứng. Hoặc, nếu bạn muốn quay lại phương thức truyền thống, hãy xem các phím tắt mới

Hãy thử trượt nhanh để truy cập thông tin bạn cần nhanh hơn. Để trượt, hãy trượt nhanh ngón tay trên màn hình.

Minh họa thao tác trượt vào từ cạnh màn hình

  • Trượt nhanh vào từ bên phải màn hình để mở trung tâm hành động.

  • Trượt nhanh vào từ bên trái để xem tất cả các ứng dụng đang mở ở chế độ xem tác vụ.

  • Trượt nhanh từ phía trên cùng xuống để xem thanh tiêu đề của ứng dụng đang ở chế độ toàn màn hình.

  • Trượt nhanh từ phía dưới cùng lên để xem thanh tác vụ trong các ứng dụng đang ở chế độ toàn màn hình.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17209 - Xem lại Lần cuối: 01-12-2016 - Bản sửa đổi: 10

Phản hồi