Tôi nên làm gì nếu Security Essentials phát hiện thấy phần mềm độc hại trên PC của mình?

Nếu Microsoft Security Essentials phát hiện phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn tiềm ẩn trên PC của bạn (khi giám sát PC bằng tính năng bảo vệ theo thời gian thực hoặc sau khi quét), chương trình này sẽ thông báo với bạn về mục phát hiện được bằng cách hiển thị thông báo trong khu vực thông báo ở bên phải thanh tác vụ.

Trong một số trường hợp, Microsoft Security Essentials sẽ tự động loại bỏ phần mềm độc hại khỏi PC của bạn và sẽ thông báo với bạn về hành động này. Trong các trường hợp khác, Microsoft Security Essentials sẽ hiển thị cho bạn thông báo rằng đã phát hiện thấy phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn tiềm ẩn. Bấm Vệ sinh máy tính để xóa phần mềm hoặc bấm Hiển thị chi tiết để mở cửa sổ Chi tiết về mối đe dọa tiềm năng và nhận thông tin bổ sung về mục được phát hiện. Nếu bạn cần trợ giúp xác định hành động cần áp dụng cho mục được phát hiện, hãy sử dụng mức cảnh báo mà Microsoft Security Essentials đã gán cho mục để hướng dẫn bạn.

Mức cảnh báo giúp bạn chọn cách ứng phó với vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm không mong muốn tiềm ẩn khác. Mặc dù Microsoft Security Essentials sẽ đề nghị bạn loại bỏ tất cả vi-rút và phần mềm gián điệp nhưng không phải tất cả các phần mềm được gắn cờ đều là phần mềm độc hại hoặc không mong muốn. Thông tin sau có thể giúp bạn quyết định cần làm gì nếu Microsoft Security Essentials phát hiện thấy phần mềm không mong muốn tiềm ẩn trên PC của bạn.

Tùy thuộc vào mức cảnh báo, bạn có thể chọn một trong các hành động sau để áp dụng cho mục được phát hiện:

  • Loại bỏ. Hành động này sẽ xóa vĩnh viễn phần mềm khỏi PC của bạn.
  • Cách ly. Hành động này cách ly để phần mềm không chạy được. Khi Microsoft Security Essentials cách ly phần mềm, chương trình này sẽ di chuyển phần mềm tới một vị trí khác trên PC của bạn, sau đó ngăn phần mềm chạy cho đến khi bạn chọn khôi phục hoặc xóa phần mềm đó.
  • Cho phép. Hành động này thêm phần mềm vào danh sách được phép của Microsoft Security Essentials và cho phép phần mềm chạy trên PC của bạn. Microsoft Security Essentials sẽ dừng cảnh báo cho bạn về các rủi ro mà phần mềm đó có thể gây ra đối với quyền riêng tư hoặc PC của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17223 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi