Tìm cài đặt

Tìm cài đặt trên Windows Phone của bạn chỉ bằng một vài thao tác nhấn!

Hình ảnh về tìm cài đặt

Trên màn hình Bắt đầu

Start symbol
, trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng rồi chọn Cài đặt . Chúng tôi đã phân loại nội dung để giúp bạn dễ sử dụng Cài đặt hơn, tuy nhiên, nếu bạn vẫn gặp sự cố khi tìm nội dung mình muốn, hãy chọn Tìm kiếm rồi nhập cài đặt vào hộp tìm kiếm.

Hầu hết các ứng dụng đều có cài đặt riêng — tìm kiếm biểu tượng này trong ứng dụng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17224 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi