Thêm hoặc xóa liên hệ

Dưới đây là cách thủ công để thêm liên hệ vào ứng dụng Mọi người:

 1. Mở ứng dụng Mọi người.

 2. Chọn .

 3. Nhập thông tin liên hệ của người đó. Nếu bạn đã thêm nhiều tài khoản vào ứng dụng Mọi người, hãy chọn tài khoản bạn muốn thêm liên hệ đó vào. Nếu bạn chỉ có một tài khoản, ứng dụng sẽ tự động chọn tài khoản đó cho bạn.

  Ảnh chụp màn hình biểu mẫu thêm liên hệ

 4. Chọn Lưu .

Để tìm hiểu cách tự động đồng bộ hóa danh bạ với ứng dụng Mọi người từ thư và các tài khoản khác của bạn, hãy xem phần Đồng bộ hóa danh bạ của bạn.

Bạn muốn xóa liên hệ?

 1. Mở ứng dụng Mọi người.

 2. Chọn liên hệ bạn muốn xóa.

 3. Chọn Khác , sau đó chọn Xóa.

  Ảnh chụp màn hình cho biết cách xóa liên hệ khỏi hồ sơ của họ trong ứng dụng Mọi người

Thuộc tính

ID Bài viết: 17225 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi