Tại sao tôi nhận được thông báo về Microsoft Security Essentials hoặc Microsoft Forefront Client Security khi cài đặt gói dịch vụ?

Nếu bạn cố gắng cài đặt hoặc gỡ cài đặt Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 có Microsoft Security Essentials hoặc Microsoft Forefront Client Security đã được cài đặt trên máy tính, chương trình bảo mật của bạn có thể ngăn cài đặt hoặc xóa thành công gói dịch vụ. Để tránh sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Security Essentials hoặc Forefront Client Security.

Microsoft Security Essentials

 1. Tìm hiểu xem Microsoft Security Essentials đã được cài đặt trên máy tính của bạn hay chưa bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Start button icon
  , bấm vào Panel Điều khiển, sau đó trong Chương trình, bấm vào Gỡ cài đặt chương trình.
 2. Nếu Microsoft Security Essentials xuất hiện trong danh sách thì phần mềm này đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Kiểm tra số phiên bản để đảm bảo bạn đã cài đặt Phiên bản 1.0.1963.0 trở lên. Nếu bạn chưa cài đặt phiên bản phù hợp, hãy làm theo các bước tiếp theo trong phần này. (Hoặc, nếu Microsoft Security Essentials không xuất hiện trong danh sách, hãy bỏ qua phần còn lại.)
 3. Bấm vào nút Bắt đầu
  Start button icon
  , nhập Microsoft Update vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm vào Kiểm tra bản cập nhật.
 4. Chọn gói cập nhật Microsoft Security Essentials Client - KB2254596, bấm Cài đặt bản cập nhật, sau đó chờ quá trình cài đặt kết thúc.

 5. Cài đặt hoặc gỡ cài đặt Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 bằng cách làm theo các bước bạn đã sử dụng trước khi thông báo lỗi xuất hiện. 

Microsoft Forefront Client Security

 1. Tìm hiểu xem bạn đã cài đặt Microsoft Forefront Client Security trên máy tính của mình hay chưa bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Start button icon
  , bấm Panel Điều khiển, sau đó trong Chương trình, bấm Gỡ cài đặt chương trình.
 2. Nếu Dịch vụ Chống phần mềm độc hại Microsoft Forefront Client Security, Dịch vụ Đánh giá Trạng thái Microsoft Forefront Client Security hoặc Microsoft Forefront Client Security xuất hiện trong danh sách thì Microsoft Forefront Client Security đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Kiểm tra số phiên bản để đảm bảo rằng bạn đã cài đặt bản cập nhật FCS v1 trở lên. Để thực hiện việc này, bấm Xem các bản cập nhật đã cài đặt trong ngăn bên trái, sau đó xem lại các mục trong tiêu đề Microsoft Windows để biết Bản cập nhật 2394433 đã được cài đặt hay chưa. Nếu bạn chưa cài đặt phiên bản phù hợp, hãy chuyển sang bước 3. (Hoặc, nếu Dịch vụ Chống phần mềm độc hại Microsoft Forefront Client Security, Dịch vụ Đánh giá Trạng thái Microsoft Forefront Client Security hoặc Microsoft Forefront Client Security không xuất hiện trong danh sách, hãy bỏ qua phần còn lại của bài viết này.)
 3. Liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để được hỗ trợ hoặc truy cập vào bài viết Chống phần mềm độc hại Microsoft Forefront Client Security trên trang web của Microsoft để biết hướng dẫn cài đặt bản cập nhật Forefront Client Security.
 4. Cài đặt hoặc gỡ cài đặt Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 bằng cách làm theo các bước bạn đã sử dụng trước khi thông báo lỗi xuất hiện.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17227 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi