Các nút Quay lại, Bắt đầu và Tìm kiếm

Các nút Quay lại , Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
Tìm kiếm giúp bạn điều hướng trên điện thoại Windows của mình và làm nhiều việc khác nữa. Trên những điện thoại không có nút thực để điều hướng, thanh điều hướng sẽ hiển thị các nút này ở bên phải màn hình.

Hình ảnh thanh điều hướng

Quay lại

Chọn nút Quay lại để quay lại một màn hình từ vị trí hiện tại của bạn. Mỗi khi bạn nhấn vào Quay lại , điện thoại sẽ đưa bạn quay lại một trang cho đến khi tới màn hình Bắt đầu.

Nhấn và giữ nút Quay lại để mở Bộ chuyển đổi ứng dụng và xem tất cả ứng dụng bạn đang mở trên điện thoại của mình. Chọn ứng dụng bất kỳ để xem. Bạn có thể mở nhiều ứng dụng hơn bao giờ hết trên điện thoại mà không làm ảnh hưởng đến thời lượng pin—việc điều hướng khỏi ứng dụng sẽ chỉ tạm dừng ứng dụng này ở nơi bạn đã dừng lại.

Bắt đầu

Mỗi lần chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, bạn sẽ quay lại màn hình Bắt đầu, bất kể vị trí hiện tại của bạn trên điện thoại hoặc thao tác bạn đang thực hiện.

Nhấn và giữ nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
và màn hình sẽ trượt xuống để bạn có thể chạm tới các mục ở trên cùng bằng một tay. Để trượt màn hình lên trở lại, hãy chọn khoảng màu đen ở đầu màn hình.

GIF minh họa chế độ sử dụng một tay

Tìm kiếm

Nếu Cortana khả dụng ở khu vực của bạn, hãy chọn nút Tìm kiếm để yêu cầu Cortana tìm kiếm cho bạn. Nhấn và giữ nút Tìm kiếm để nói với Cortana.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17230 - Xem lại Lần cuối: 15-06-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi