Gọi cho một liên hệ

Gọi cho bạn bè và gia đình bằng vài lần nhấn. Với nhiều cách gọi khác nhau, bạn sẽ có thể trò chuyện ngay tức thì.

Cách đơn giản nhất để tải danh bạ trên điện thoại là thêm email hoặc tài khoản khác vào điện thoại của bạn. Sau khi thêm tài khoản, bạn sẽ tìm thấy danh bạ của mình trong ứng dụng Người. Để biết thêm thông tin về cách tải danh bạ của bạn trên điện thoại, xem Đồng bộ xóa danh bạ của bạn.

Bắt đầu với ứng dụng Người

Một trong những cách nhanh nhất để thực hiện cuộc gọi là mở ứng dụng Mọi người và thực hiện cuộc gọi từ đó. Trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Mọi người > tên của người đó > số điện thoại cần gọi.

Hình ảnh minh họa các chi tiết liên hệ

Chuyển tới ứng dụng Điện thoại

Trên màn hình Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, chọn Điện thoại , sau đó chọn Lịch sử > Danh bạ điện thoại > tên > số điện thoại.

Nếu bạn thường xuyên gọi cho người nào đó, hãy thêm họ vào quay số nhanh. Chuyển tới Quay số nhanh > +. Nhập tên của người đó vào hộp tìm kiếm, chọn tên của họ, sau đó nhập số điện thoại bạn muốn thêm (nếu họ có nhiều số điện thoại).

Gọi từ một cuộc trò chuyện văn bản

Đôi khi, nói chuyện thì sẽ dễ hơn. Khi đang trò chuyện trong ứng dụng Nhắn tin , chọn Gọi để chuyển từ nhập sang nói.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17233 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi