Thay đổi chế độ xem bản đồ

Trong ứng dụng Bản đồ dành cho Windows 10 Mobile, bạn có nhiều cách để khám phá thế giới bằng các chế độ xem khác nhau—chế độ xem đường, chế độ xem trên không, Thành phố 3D và Streetside. Xem thông tin giao thông trực tiếp ở chế độ xem đường hoặc trên không và chuyển nhanh giữa chỉ đường hoặc vị trí gần đây bằng cách sử dụng tab.

Trên menu Bắt đầu

Start symbol
, trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Bản đồ Asset not found để bắt đầu.

Thay đổi chế độ xem của bạn

Để thay đổi chế độ xem, hãy chọn Chế độ xem bản đồ ở bên phải bản đồ rồi chọn Đường hoặc Trên không và bật hoặc tắt Giao thông.

Menu chế độ xem bản đồ trong Bản đồ

Hoặc, để xem nhanh tình hình giao thông và khoảng thời gian bạn sẽ mất để tới chỗ làm, hãy chọn Thêm > Giao thông. (Làm theo hướng dẫn để lưu vị trí nhà và cơ quan của bạn nếu bạn chưa làm điều này). Bạn thậm chí còn có thể kiểm tra camera giao thông tại đây, nếu có.

Để xem hình ảnh 3D trên không tuyệt đẹp về các thành phố trên khắp thế giới, hãy chọn Thêm > Thành phố 3D Asset not found rồi tìm kiếm thành phố hoặc chọn từ danh sách.

Danh sách Thành phố 3D trong Bản đồ

Để chuyển sang chế độ xem chân thực từ đường phố, hãy tìm kiếm địa điểm trong Bản đồ rồi chọn Streetside trong thông tin về địa điểm đó. Chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong Streetside bằng cách nhấn vào đó.

Chế độ xem streetside trong Bản đồ

Để thay đổi màu sắc của ứng dụng, hãy chọn Thêm > Cài đặt và chọn chủ đề bản đồ cũng như màu sắc của ứng dụng trong Cá nhân hóa.

Chuyển giữa các vị trí bằng tab

Khi bạn đang lập kế hoạch cho chuyến đi có nhiều điểm dừng, hãy chọn Tab để chuyển giữa danh sách chỉ đường hoặc vị trí hiện tại mà không phải tìm kiếm lại.

Di chuyển xung quanh bản đồ

Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy chụm vào hoặc kéo giãn bản đồ ra.

Để di chuyển theo hướng bất kỳ, hãy kéo bản đồ tới nơi bạn muốn.

Để nghiêng góc phối cảnh, hãy chọn Nghiêng hoặc kéo hai ngón tay lên hoặc xuống.

Để xoay bản đồ, hãy chọn la bàn

the compass icon in Maps
hoặc kéo hai ngón tay từ bên này sang bên kia.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17234 - Xem lại Lần cuối: 27-10-2016 - Bản sửa đổi: 12

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)