Kết nối với thiết bị Bluetooth

Bluetooth cho phép bạn sử dụng tất cả các loại thiết bị không dây với điện thoại của mình—bộ tai nghe, tai nghe Bluetooth, hệ thống rảnh tay trên ôtô, loa, thiết bị theo dõi sức khỏe—và còn nhiều thiết bị khác nữa. Bắt đầu bằng cách ghép đôi thiết bị Bluetooth với điện thoại của bạn. Cách bạn thực hiện việc này tùy thuộc vào loại thiết bị Bluetooth bạn đang sử dụng.

Kết nối với hệ thống trên ôtô, bộ tai nghe Bluetooth hoặc thiết bị âm thanh khác

 1. Bật thiết bị âm thanh Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được.

  Cách bạn đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thức.

 2. Trượt nhanh từ đầu màn hình xuống để mở trung tâm hành động, sau đó chọn Mở rộng. Đảm bảo bạn đã bật Bluetooth và chọn Kết nối > tên thiết bị.

  Kết nối hành động nhanh trong trung tâm hành động

 3. Làm theo mọi hướng dẫn khác có thể xuất hiện. Nếu không thấy hướng dẫn khác có nghĩa là bạn đã hoàn tất và đã kết nối.

  Thông thường, điện thoại và thiết bị Bluetooth của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt hai thiết bị trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Kết nối với bàn phím, chuột Bluetooth hoặc thiết bị khác

 1. Bật thiết bị và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được.

 2. Trên menu Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  , trượt nhanh đến danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt > Thiết bị > Bluetooth.

 3. Bật Trạng thái cho Bluetooth, chọn thiết bị và làm theo bất kỳ hướng dẫn nào khác nếu xuất hiện.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17236 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi