Kết nối Wi-Fi

Cho dù bạn ở nhà, cơ quan hoặc đi ra ngoài, rất có khả năng bạn sẽ tìm thấy mạng Wi‑Fi mà bạn có thể kết nối để truy cập Internet. Kết nối với Wi-Fi mang đến cho bạn một cách khác để trực tuyến cũng như có thể giúp bạn tiết kiệm dữ liệu di động.

  1. Trên menu Bắt đầu

    Windows biểu tượng logo
    , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt > Mạng & không dây > Wi‑Fi.

  2. Chọn mạng bạn muốn kết nối, nhập mật khẩu của mạng nếu được yêu cầu, sau đó chọn Xong.

Chỉ có vậy—bạn sẽ thấy biểu tượng Wi‑Fi ở đầu màn hình khi bạn đã kết nối và sẵn sàng tiếp tục.

Biểu tượng Được kết nối với Wi-Fi trong thanh trạng thái

Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối, hãy xem chủ đề Tại sao tôi không thể kết nối? để tìm cách khắc phục sự cố.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17237 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi