Cài đặt và Sổ tay của Cortana

Sử dụng Sổ tay của Cortana để cho Cortana biết về sở thích, địa điểm yêu thích của bạn cũng như những nội dung bạn muốn được cập nhật. Thêm vào Sổ tay nhiều thông tin hơn về bản thân bạn để nhận được trợ giúp hiệu quả hơn, được cá nhân hóa hơn từ Cortana.

Các sở thích được tùy chỉnh trên Cortana

Để truy cập vào Sổ tay của Cortana, chọn Cortana

biểu tượng Máy tính xách tay
trên menu Bắt đầu
Windows biểu tượng logo
rồi chọn Menu > Sổ tay
biểu tượng Máy tính xách tay
.

Dưới đây là một số việc Cortana có thể làm cho bạn:

  • Thời tiết. Giúp bạn cập nhật thông tin về thời tiết ở vị trí hiện tại của bạn hoặc một nơi xa.

  • Du lịch. Theo dõi lộ trình chuyến bay từ email của bạn và cung cấp cho bạn tình trạng chuyến bay và thông tin về điểm đến của bạn.

  • Khám phá. Hiển thị cho bạn tình hình giao thông trên tuyến đường thông thường của bạn và cho bạn biết khi bạn cần thêm thời gian.

  • Tin tức. Nhận thông tin mới nhất về mọi chủ đề bạn chọn.

  • Thể thao. Theo dõi các môn thể thao và các đội tuyển bạn yêu thích.

Cài đặt của Cortana

Đây là nơi bạn điều chỉnh cài đặt trên Cortana cho những mục như theo dõi chuyến bay và gói hàng, gửi thông báo trên các thiết bị, trả lời "Hey Cortana" và nhận các mẹo trên màn hình khóa.

Để truy cập cài đặt, mở Cortana, sau đó chọn Menu > Cài đặt .

Image of Cortana's Notebook

Thuộc tính

ID Bài viết: 17239 - Xem lại Lần cuối: 27-09-2016 - Bản sửa đổi: 7

Phản hồi