Tìm điện thoại bị mất

Dù điện thoại của bạn bị kẹt giữa đệm ghế hay bị bỏ quên trên taxi thì việc để điện thoại sai vị trí đều sẽ gây ra rắc rối. Tìm Điện thoại của Tôi có thể giúp xóa tan mọi lo âu của bạn. Để sử dụng Tìm Điện thoại của Tôi, bạn cần đăng nhập trên điện thoại của mình bằng tài khoản Microsoft.

Sau khi đăng nhập trên điện thoại, bạn đã hoàn tất cài đặt để sử dụng dịch vụ trên trình duyệt web của mình. Đổ chuông, khóa, xóa hoặc hiển thị điện thoại của bạn trên bản đồ bằng dịch vụ miễn phí này trên account.microsoft.com/devices.

Dịch vụ Tìm Điện thoại của Tôi trên account.microsoft.com/devices

Dịch vụ Tìm Điện thoại của Tôi trên account.microsoft.com/devices

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt của Tìm Điện thoại của Tôi trên điện thoại của bạn, hãy trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Tìm điện thoại của tôi.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17240 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi