Trượt nhanh, chuyển chậm và tách trên điện thoại của bạn.

Thao tác

Cách thực hiện

Tác dụng

Nhấn

Hình ảnh minh họa bàn tay nhấn vào màn hình

Nhấn một lần vào mục.

Mở hoặc khởi chạy bất cứ mục nào bạn nhấn.

Nhấn đúp

Văn bản (thay thế) dành cho trình đọc màn hình

Nhấn nhanh hai lần vào mục.

Phóng to hoặc thu nhỏ theo các giai đoạn.

Nhấn và giữ

Hình ảnh minh họa bàn tay nhấn và giữ vào màn hình

Nhấn và giữ ngón tay trên màn hình trong giây lát.

Mở menu (giống như bấm chuột phải bằng chuột).

Trên một số điện thoại, thao tác này thực hiện chức năng phụ của nút điều hướng. Ví dụ: nhấn và giữ nút Quay lại sẽ khởi chạy Bộ chuyển đổi Ứng dụng.

Trượt nhanh

Hình ảnh bàn tay trượt nhanh qua màn hình

Chạm ngón tay vào màn hình, vuốt nhanh ngón tay theo hướng mà bạn muốn màn hình di chuyển.

Cuộn nhanh qua các menu hoặc trang hay di chuyển ngang trong các ứng dụng.

Chuyển chậm

Hình ảnh bàn tay chuyển chậm quanh màn hình

Đặt ngón tay trên màn hình và tiếp tục chạm vào màn hình khi bạn di chuyển xung quanh.

Di chuyển xung quanh màn hình theo tốc độ được kiểm soát.

Chụm và tách

Hình ảnh minh họa bàn tay chụm và tách để phóng to và thu nhỏ

Đặt hai ngón tay trên màn hình, sau đó kéo chúng lại hoặc tách chúng ra theo chuyển động chụm hoặc tách.

Phóng to hoặc thu nhỏ trên bản đồ, trang web hoặc ảnh.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17243 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi