Nghe văn bản đọc to bằng Trình tường thuật

Trình tường thuật là bộ đọc màn hình giúp đọc to các thành phần trên màn hình của bạn. Để sử dụng Trình tường thuật, trên menu Bắt đầu

biểu tượng Bắt đầu
, trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt > Trợ năng > Trình tường thuật , sau đó sử dụng nút bật tắt để bật Trình tường thuật.

Cài đặt Trình tường thuật

Để tắt Trình tường thuật, hãy nhấn và giữ đồng thời nút Tăng âm lượng và nút Bắt đầu

biểu tượng Bắt đầu
. Nếu bạn đã bật khởi chạy nhanh Trình tường thuật, thao tác này cũng có thể giúp bật lại Trình tường thuật.

Để sử dụng khởi chạy nhanh Trình tường thuật, trên menu Bắt đầu

biểu tượng Bắt đầu
, trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt > Trợ năng > Trình tường thuật , sau đó sử dụng nút bật tắt để bật khởi chạy nhanh Trình tường thuật.

Các thao tác dành cho Trình tường thuật

Sau khi bật Trình tường thuật, hãy sử dụng các thao tác dành riêng cho Trình tường thuật sau với thiết bị của bạn.

Thao tác

Công dụng

Trượt nhanh lên/xuống bằng một ngón tay

Thay đổi chế độ điều hướng

Trượt nhanh sang trái hoặc sang phải bằng một ngón tay

Chuyển tới mục trước hoặc tiếp theo

Nhấn hoặc kéo một ngón tay

Đọc nội dung dưới ngón tay

Nhấn đúp bằng một ngón tay hoặc giữ bằng một ngón tay và nhấn trong một giây

Kích hoạt thao tác chính

Nhấn ba lần bằng một ngón tay hoặc giữ bằng một ngón tay và nhấn đúp trong một giây

Kích hoạt thao tác phụ

Trượt nhanh sang trái, sang phải, lên trên hoặc xuống dưới bằng hai ngón tay

Cuộn

Nhấn bằng hai ngón tay

Để Trình tường thuật ngừng đọc

Nhấn bằng ba ngón tay

Thay đổi chế độ diễn giải

Nhấn đúp bằng hai ngón tay

Hiện menu ngữ cảnh

Trượt nhanh lên trên bằng ba ngón tay

Đọc từ đầu

Trượt nhanh xuống dưới bằng ba ngón tay

Bắt đầu đọc văn bản có thể khám phá

Thuộc tính

ID Bài viết: 17245 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi