Cải tiến bàn phím

Chúng tôi đã thêm một số bộ phận vào bàn phím để bạn có thể nhập trên điện thoại nhanh hơn, dễ dàng hơn và thú vị hơn.

Nhập nhanh bằng định hình chữ viết

Kéo ngón tay từ chữ cái này sang chữ cái khác để định hình nhanh từ, sau đó kết hợp các từ với nhau thành câu bằng cách nâng ngón tay của bạn sau mỗi từ để chèn dấu cách.

GIF minh họa cách sử dụng định hình chữ viết

Duyệt văn bản bằng nút điều khiển con trỏ

Nút điều khiển con trỏ là vòng tròn gần cuối màn hình. Nhấn và giữ vào nút điều khiển con trỏ rồi vuốt theo hướng mà bạn muốn để di chuyển từ ký tự này sang ký tự khác hoặc theo dòng. Hoặc, cuộn chậm hơn qua văn bản bằng cách nhấn vào văn bản, sau đó kéo ngón tay theo hướng bạn muốn di chuyển con trỏ.

GIF minh họa thao tác điều hướng trên văn bản bằng nút điều khiển con trỏ

Di chuyển bàn phím của bạn

Trên điện thoại có màn hình 5 inch trở lên, điều chỉnh vị trí bàn phím bằng cách nhấn và giữ phím cách để mở khóa bàn phím. Sau đó, kéo ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình để đặt màn hình vào vị trí. Kéo bàn phím sang một trong hai phía màn hình để khóa bàn phím vào đó.

GIF minh họa thao tác di chuyển bàn phím

Nói tại vị trí bạn nhập

Để sử dụng giọng nói của bạn ở bất cứ nơi nào bạn có thể nhập, chọn micrô ở đầu bàn phím.

GIF minh họa biểu tượng kích hoạt micrô

Thuộc tính

ID Bài viết: 17248 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi