Thực hiện cuộc gọi điện thoại

Điện thoại của bạn cho phép bạn thực hiện rất nhiều thứ: duyệt web, kiểm tra phương tiện xã hội, gửi email, sử dụng ứng dụng, chơi trò chơi và còn hơn thế nữa. À vâng, bạn cũng có thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại nữa.

Quay số điện thoại

  1. Trên menu Bắt đầu

    Windows biểu tượng logo
    , chọn Điện thoại .

  2. Chọn Bàn phím số > nhập số điện thoại > Gọi .

  3. Khi bạn nói chuyện xong, hãy chọn Kết thúc cuộc gọi để gác máy.

    Hiển thị cuộc gọi điện thoại đang tiến hành

Trả lời cuộc gọi

Nếu điện thoại của bạn bị khóa khi bạn nhận được cuộc gọi, hãy trượt lên từ cuối màn hình, sau đó chọn Trả lời . Nếu điện thoại không bị khóa, chỉ cần chọn Trả lời .

Đôi khi, bạn có thể đang bận và không thể trò chuyện. Hãy chọn Bỏ qua để gửi cuộc gọi thẳng tới thư thoại hoặc chọn Nhắn tin trả lời và nhắn tin trả lời thay vào đó.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17250 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi