Làm quen với Microsoft Edge

Chào mừng bạn đến với trình duyệt mới tốc độ nhanh, Microsoft Edge! Đây là cách mới nhất để duyệt và đọc mà không bị sao nhãng trên web. Để tiếp tục, chọn Microsoft Edge

Image of Edge icon
trên menu Bắt đầu
biểu tượng Bắt đầu
.

Chọn Thêm

Hình ảnh biểu tượng Khác
để xem các mục yêu thích, danh sách đọc và các bản tải xuống hiện tại. Và khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, các mục yêu thích và danh sách đọc của bạn có sẵn trên tất cả các thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Asset not found
Thuộc tính

ID Bài viết: 17254 - Xem lại Lần cuối: 06-10-2016 - Bản sửa đổi: 9

Phản hồi