Cá nhân hóa màn hình Bắt đầu

Trên màn hình Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt > Cá nhân hóa . Tại đó bạn có thể chọn ảnh phù hợp cho màn hình Bắt đầu của mình và thay đổi nền cũng như màu chủ đề. Cửa sổ xem trước cho phép bạn xem trước những thay đổi mình đã thực hiện.

Trong menu Bắt đầu, chọn ảnh hoặc sử dụng màu chủ đề của bạn làm nền. Bạn cũng có thể sửa lại số lượng ô hoặc thay đổi độ trong suốt của tất cả các ô xếp để xem rõ hơn ảnh toàn màn hình trong nền.

Cài đặt cá nhân hóa menu bắt đầu trên thiết bị di động

Trong Màu sắc, chọn chế độ sáng hoặc tối và chọn một màu chủ đề.

Thay đổi màu trong cài đặt Cá nhân hóa

Thuộc tính

ID Bài viết: 17258 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi