Trả lời nhanh

Không cần phải tạm ngừng trò chơi của bạn để thoát ra trả lời nhanh một tin nhắn.

Khi bạn nhận được tin nhắn đến, tin nhắn này sẽ xuất hiện ở đầu màn hình dưới dạng biểu ngữ thông báo. Kéo xuống để trả lời và khi bạn hoàn tất, quay lại ngay để săn tìm những quả trứng sinh động (hoặc bất cứ thứ gì khác bạn đang làm).

Ảnh chụp màn hình trả lời tin nhắn

Trượt nhanh lên trên thông báo để loại bỏ thông báo. Hoặc chỉ cần bỏ qua—thông báo sẽ biến mất sau vài giây.

Nếu bạn không kịp nhìn tin nhắn, hãy trượt nhanh xuống từ đầu màn hình để chuyển tới trung tâm hành động và xem tin nhắn—cùng với các tin nhắn chưa đọc khác. Chạm vào mũi tên để xem toàn bộ tin nhắn và trả lời ngay từ trung tâm hành động.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17260 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi