Tìm kiếm nội dung bất kỳ

Chọn biểu tượng tìm kiếm ở bất cứ nơi nào bạn thấy trên thiết bị Windows 10Di động để tìm kiếm trợ giúp, ứng dụng, tệp hoặc cài đặt.

Cortana

Cortana sẽ giúp bạn tìm nội dung trên web, làm mọi việc và thậm chí là xác định bài hát bạn đang nghe. Chọn nút Tìm kiếm để tìm kiếm bằng Cortana. Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm hoặc chọn micrô bên cạnh hộp tìm kiếm nếu bạn muốn nói vào micrô. Chọn Tìm kiếm nhạc và Cortana sẽ lắng nghe cũng như xác định bài hát cho bạn. Tìm hiểu thêm về Cortana.

Tìm kiếm nhạc bằng Cortana

Tìm kiếm ứng dụng

Bạn cần trợ giúp tìm ứng dụng? Trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, hãy trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng. Trong hộp tìm kiếm, nhập một phần hoặc toàn bộ tên của ứng dụng đã cài đặt để tìm ứng dụng đó.

Tìm kiếm bằng danh sách Tất cả ứng dụng

Để tìm ứng dụng bạn chưa cài đặt, hãy nhập tìm kiếm của bạn, sau đó chọn Tìm kiếm trên Store bên dưới thông báo "Không tìm thấy kết quả nào…". Bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm trò chơi và ứng dụng trên Store phù hợp với tìm kiếm của mình cũng như nhạc, phim và chương trình truyền hình có liên quan.

Tìm kiếm tệp

Để tìm tệp trên điện thoại của bạn, hãy tìm bằng File Explorer. Trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, hãy trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn File Explorer > Menu . Chọn Gần đây hoặc Thiết bị này rồi chọn Tìm kiếm và nhập tìm kiếm của bạn để tìm các tệp gần đây hoặc các tệp trên toàn bộ thiết bị khác của bạn.

Tìm kiếm bằng File Explorer

Tìm kiếm cài đặt

Để tìm một cài đặt hoặc menu cài đặt trên điện thoại, trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, hãy trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt > Tìm cài đặt. Nhập một phần hoặc toàn bộ tên của menu cài đặt và bạn sẽ thấy tất cả các kết quả phù hợp với tìm kiếm của mình. Ví dụ: nhập "khóa" để tìm màn hình khóa hoặc nhập "chế độ" để tìm chế độ máy baychế độ lái xe.

Tìm kiếm cài đặt

Thuộc tính

ID Bài viết: 17261 - Xem lại Lần cuối: 18-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi