Tìm kiếm bất kỳ nội dung gì.

Chọn biểu tượng tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu mà bạn thấy trên thiết bị Windows 10Di động của mình để tìm kiếm trợ giúp, ứng dụng, tệp hoặc cài đặt.

Tìm kiếm trên web

Để tìm kiếm trên web,hãy chọn nút Tìm kiếm , sau đó nhập tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm.

Trang chủ tìm kiếm trên Bing

Tìm kiếm ứng dụng

Bạn cần trợ giúp tìm ứng dụng? Trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, trượt nhanh đến danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó nhập một phần hoặc toàn bộ tên của ứng dụng bạn đã cài đặt trên điện thoại vào hộp tìm kiếm và điện thoại sẽ tìm ứng dụng đó.

Tìm kiếm bằng danh sách Tất cả ứng dụng

Để tìm ứng dụng bạn chưa cài đặt, hãy nhập tìm kiếm của bạn, sau đó chọn Tìm kiếm trên Store bên dưới thông báo "Không tìm thấy kết quả nào…". Bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm trò chơi và ứng dụng trên Store phù hợp với tìm kiếm của mình cũng như nhạc, phim và chương trình truyền hình có liên quan.

Tìm kiếm tệp

Để tìm tệp trên điện thoại của bạn, hãy tìm bằng File Explorer Trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, trượt nhanh đến danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn File Explorer. Chọn Menu , chọn Gần đây hoặc Thiết bị Này để tìm kiếm các tệp gần đây hoặc tệp trên toàn bộ thiết bị, sau đó nhập tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm.

Tìm kiếm bằng File Explorer

Tìm kiếm cài đặt

Để tìm một cài đặt hoặc menu cài đặt trên điện thoại, trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, trượt nhanh đến danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt . Chọn Tìm cài đặt, nhập một phần hoặc toàn bộ tên của menu cài đặt và bạn sẽ thấy tất cả các kết quả phù hợp với tìm kiếm của mình. Ví dụ: nhập "khóa" để tìm màn hình khóa hoặc nhập "chế độ" để tìm chế độ máy baychế độ lái xe.

Tìm kiếm cài đặt

Thuộc tính

ID Bài viết: 17262 - Xem lại Lần cuối: 15-06-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi