Xem tất cả ảnh của bạn

Ứng dụng Ảnh trong Windows 10Di động sử dụng tính năng kỳ diệu của OneDrive để đặt toàn bộ bộ sưu tập ảnh của bạn trong tầm tay — không chỉ ảnh và video từ thư viện ảnh trên điện thoại mà còn từ các thiết bị khác của bạn.

Trên menu Bắt đầu

biểu tượng Bắt đầu
, trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Ảnh để mở ứng dụng ở chế độ xem Bộ sưu tập. Chế độ xem Bộ sưu tập được sắp xếp theo ngày, với những ảnh gần đây nhất của bạn ở đầu. Trượt nhanh sang trái để xem ảnh của bạn được sắp xếp trong album.

Chế độ xem Bộ sưu tập của ứng dụng Ảnh

Truy cập vào Thư viện ảnh của bạn từ bất cứ đâu

Để chỉ xem ảnh chụp bằng điện thoại của bạn, trượt nhanh đến Thư mục, sau đó chọn Ảnh > Thư viện ảnh.

Đảm bảo ảnh trong Thư viện ảnh của bạn được tự động tải lên để OneDrive bạn cũng có thể xem ảnh từ PC và các thiết bị khác. Trong ứng dụng Ảnh, chọn Xem thêm > Cài đặt > Quản lý cài đặt tải lên OneDrive. Thao tác này sẽ mở ứng dụng OneDrive ở cài đặt Tải lên máy ảnh. Đảm bảo rằng tính năng này được đặt thành Bật.

Giúp ứng dụng tìm thêm ảnh

Nếu ảnh từ PC của bạn hoặc các thiết bị khác không có ở trên OneDrive, dưới đây là cách để thêm ảnh.

Trên PC chạy Windows 8.1 hoặc Windows 10, mở File Explorer, sau đó kéo thư mục Ảnh từ PC này sang OneDrive.

Trên iOS, Mac OSX hoặc Android, cài đặt ứng dụng rồi thêm ảnh của bạn từ thiết bị đó vào OneDrive.

Cài đặt trong ứng dụng Ảnh

Thuộc tính

ID Bài viết: 17265 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)