Gửi tin nhắn văn bản

Bạn muốn nói điều gì đó? Để gửi tin nhắn văn bản, trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, chọn Nhắn tin , sau đó chọn Tin nhắn mới . Nhập số điện thoại hoặc liên hệ, nhập tin nhắn, sau đó chọn Gửi . Bạn có thể bị tính phí dữ liệu mạng di động và nhắn tin.

Nếu bạn nhập tin nhắn và không gửi thì tin nhắn đó sẽ được lưu dưới dạng tin nhắn nháp. Bạn sẽ thấy tin nhắn đó trong Nhắn tin > Cuộc hội thoại.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17266 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi