Thiết lập Continuum cho điện thoại

Cách bạn thiết lập Continuum tùy thuộc vào loại phần cứng mà bạn có. Dưới đây là những gì bạn cần để bắt đầu.

 • TV hoặc màn hình có đầu vào HDMI.

 • Một điện thoại Windows 10Di động tương thích với Continuum.

 • Một phụ kiện tương thích để kết nối điện thoại của bạn với TV hoặc màn hình.

 • Ổ điện để cắm đế cắm hoặc bộ điều hợp.

Nếu bạn đang kết nối với PC, hãy xem Continuum dành cho điện thoại: Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu những gì bạn cần.

Mua sắm điện thoại và phụ kiện tương thích.

Đang kết nối với TV hoặc màn hình

Có hai loại phụ kiện bạn có thể sử dụng để kết nối: đế cắm có dây có thể cắm điện thoại vào và bộ điều hợp Miracast có thể kết nối không dây với điện thoại.

Đế cắm có dây

Để kết nối bằng đế cắm có dây:

 1. Cắm đế cắm vào ổ điện.

 2. Nếu bạn đang kết nối với TV, đảm bảo rằng đầu vào TV được đặt là HDMI.

 3. Cắm đế cắm vào cổng HDMI trên TV hoặc màn hình của bạn.

 4. Cắm điện thoại của bạn vào đế cắm.

Bộ điều hợp không dây

Để kết nối bằng bộ điều hợp không dây:

 1. Cắm bộ điều hợp vào ổ điện.

 2. Nếu bạn đang kết nối với TV, đảm bảo rằng đầu vào TV được đặt là HDMI.

 3. Cắm bộ điều hợp vào cổng HDMI trên TV hoặc màn hình của bạn.

 4. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Continuum

  biểu tượng Continuum
  .

 5. Chọn Thiết lập. (Bạn sẽ chỉ thấy màn hình này lần đầu tiên bạn kết nối.)

 6. Chọn Bộ điều hợp không dây, sau đó chọn Kết nối.

 7. Trên màn hình Kết nối, chọn tên của bộ điều hợp không dây.

Nhận trợ giúp về các sự cố kết nối.

Kết nối với PC

Hiển thị nội dung yêu thích của bạn trên màn hình PC mà không cần đế hoặc bộ điều hợp không dây. Xem Continuum dành cho điện thoại: Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu những gì bạn cần.

PC chạy Windows

Để kết nối bằng PC:

 1. Cắm PC của bạn, sau đó bật.

 2. Đăng nhập vào PC.

 3. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Continuum

  biểu tượng Continuum
  .

 4. Chọn Thiết lập. (Bạn sẽ chỉ thấy màn hình này lần đầu tiên bạn kết nối.)

 5. Chọn Bộ điều hợp không dây, sau đó chọn Kết nối.

 6. Trên màn hình Kết nối, chọn tên của PC.

 7. Khi PC nhắc bạn kết nối, hãy chọn . Nếu bạn bỏ lỡ lời nhắc, hãy chọn trung tâm hành động trên thanh tác vụ — thông báo sẽ xuất hiện ở đó.

Nhận trợ giúp về các sự cố kết nối.

Kết nối chuột và bàn phím

Sau khi kết nối với TV hoặc màn hình, bạn có thể bắt đầu sử dụng Continuum ngay lập tức, dùng điện thoại làm bàn di chuột. Để làm được nhiều việc hơn, hãy kết nối chuột và bàn phím và làm việc với tài liệu Word, bảng tính Excel và email.

Nếu bạn đang kết nối với PC, hãy sử dụng điện thoại làm bàn di chuột hoặc sử dụng chuột và bàn phím được kết nối với PC của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17267 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi