Thiết lập email và lịch

Windows 10 đã tích hợp sẵn các ứng dụng Thư Outlook và Lịch Outlook. Để tìm thấy các ứng dụng này, hãy chuyển đến danh sách Tất cả ứng dụng bằng cách trượt nhanh qua menu Bắt đầu. Nếu bạn biết rằng bạn sẽ thường xuyên truy cập các ứng dụng này, hãy ghim chúng vào màn hình Bắt đầu nếu chúng chưa được ghim vào đó.

Ứng dụng Thư và Lịch trên màn hình Bắt đầu

Ứng dụng tuyệt vời để gửi email và lên lịch

Bạn đã tìm thấy ứng dụng, giờ đây hãy khiến chúng trở nên hữu ích bằng cách thêm tài khoản của bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở một trong các ứng dụng, bạn sẽ thấy trang Chào mừng. Làm theo hướng dẫn để thiết lập tài khoản của bạn. Nếu không:

 1. Trong ứng dụng Thư hoặc Lịch, chọn Menu ở phía trên cùng bên trái. Sau đó, chọn Thiết đặt ở phía dưới cùng bên phải.

 2. Chuyển đến Tài khoản > Thêm tài khoản, chọn loại tài khoản của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn.

Thư và lịch sẽ bắt đầu đồng bộ hóa ngay sau khi bạn thiết lập tài khoản của mình.

Một vài điều hữu ích khác bạn có thể muốn biết:

 • Sau khi thêm một tài khoản, bạn có thể quay lại Thiết đặt để thêm các tài khoản khác.

 • Bạn không cần thêm một tài khoản hai lần — khi bạn thêm tài khoản vào một ứng dụng, ứng dụng còn lại sẽ tự động kết nối với tài khoản đó. Chuyển đổi qua lại giữa hai ứng dụng bằng cách chọn Khác

  Hình ảnh biểu tượng Khác
  , sau đó chọn Lịch hoặc Thư.

  Asset not found
  Tùy chọn trong Khác để chuyển sang ứng dụng Lịch.

  Để chuyển đổi giữa các tài khoản, hãy chọn Menu > Tài khoản. Trong Tất cả tài khoản, chọn tài khoản bạn muốn chuyển sang.

 • Xóa tài khoản bất cứ lúc nào bằng cách chuyển đến Menu > Thiết đặt > Tài khoản, sau đó chọn tài khoản bạn muốn xóa. Chọn Xóa tài khoản. (Nếu bạn đã đăng nhập vào điện thoại của mình bằng tài khoản Microsoft, tài khoản đó sẽ tự động được thêm vào ứng dụng Thư và Lịch, đồng thời không thể xóa được. Tuy nhiên, bạn có thể xóa bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn tự thêm).

 • Nếu bạn có thêm câu hỏi về cách sử dụng ứng dụng, bao gồm thông tin khắc phục sự cố nếu bạn gặp sự cố khi thêm tài khoản, hãy tìm câu trả lời bằng cách chuyển đến Menu > Thiết đặt > Trợ giúp > Mở Trợ giúp.

Các liên hệ của tôi nằm ở đâu?

Khi bạn thêm tài khoản, thông qua ứng dụng Thư và Lịch hoặc các ứng dụng truyền thông xã hội khác, mọi liên hệ được liên kết với các tài khoản đó sẽ hiển thị trong ứng dụng Mọi người. Tìm ứng dụng Mọi người bằng cách trượt nhanh qua menu Bắt đầu tới danh sách Tất cả ứng dụng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17268 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi