Bắt đầu và tìm kiếm tất cả các ứng dụng của bạn

Màn hình Bắt đầu là nơi bắt đầu tất cả mọi thứ. Mở ứng dụng và nhận các bản cập nhật mới nhất bằng các ô cập nhật động. Tùy chỉnh bằng cách di chuyển và đổi kích cỡ các ô. Chỉ cần nhấn và giữ một ô để đổi kích cỡ hoặc bỏ ghim ô đó. Và nhớ, nếu bạn đang trong ứng dụng, hãy nhấn vào nút Bắt đầu

biểu tượng Bắt đầu
để quay lại ngay màn hình Bắt đầu.

Hình ảnh cho thấy cách trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng từ màn hình Bắt đầu

Danh sách Tất cả ứng dụng nằm ở đâu?

Trượt nhanh qua menu Bắt đầu để thấy danh sách Tất cả ứng dụng. Cuộn lên hoặc cuộn xuống để xem các ứng dụng của bạn hoặc chọn một chữ cái để chuyển đến một mục cụ thể trong danh sách. Nếu bạn thường sử dụng ứng dụng nào đó, hãy ghim ứng dụng này vào màn hình Bắt đầu.

Hình ảnh cho thấy cách trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng từ màn hình Bắt đầu

Thuộc tính

ID Bài viết: 17272 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi