Đồng bộ hóa danh bạ của bạn

Có thể bạn đã thấy các liên hệ của mình trong ứng dụng Mọi người nếu bạn đã thêm hoặc liên kết tài khoản email (như Outlook, Exchange hay Gmail) với tài khoản Microsoft của mình. Khi bạn đăng nhập vào điện thoại, các liên hệ từ tài khoản đó được tự động thêm vào ứng dụng Mọi người.

Nếu bạn không thấy liên hệ trong ứng dụng Mọi người hoặc có liên hệ mình muốn thêm, cách dễ dàng nhất là bạn thêm tất cả các tài khoản email và tài khoản trên trang web vào ứng dụng Mọi người.

Thêm liên hệ từ tài khoản email của bạn

 1. Mở ứng dụng Mọi người trên điện thoại.

 2. Chọn Khác

  Hình ảnh biểu tượng Khác
  , sau đó chọn Thiết đặt .

 3. Chọn Thêm tài khoản.

 4. Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm, hoặc chọn Thiết lập nâng cao nếu bạn muốn thêm một loại tài khoản khác với những loại tài khoản được liệt kê.

  Màn hình thêm tài khoản trong ứng dụng Mọi người

 5. Nhập thông tin đăng nhập của tài khoản bạn muốn thêm.

Thêm các liên hệ từ mạng xã hội

 1. Đảm bảo rằng bạn có ứng dụng mạng xã hội mà bạn cần. Nếu bạn chưa có ứng dụng bạn muốn, hãy mở ứng dụng Mọi người, chọn Khác

  Hình ảnh biểu tượng Khác
  , chọn Thiết đặt, sau đó chọn Tải ứng dụng mạng xã hội để tìm và tải ứng dụng xuống từ Windows Store.

 2. Mở ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại của bạn và đăng nhập.

 3. Nếu ứng dụng hỏi bạn có muốn kết nối hay không, hãy chọn kết nối. Hoặc, chuyển đến trang thiết đặt của ứng dụng mạng xã hội và kết nối từ đó.

Bạn sẽ thấy các liên hệ trên mạng xã hội của mình khi bạn mở ứng dụng Mọi người.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17273 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi