Tìm các thông báo của bạn

Windows 10Di động đặt thông báo và tác vụ nhanh trong trung tâm hành động, nơi bạn có thể truy nhập chúng ngay tức thì. Vuốt từ trên màn hình xuống để mở trung tâm hành động.

Mở trung tâm hành động

Xem nhanh thông báo

Nếu thông báo có một mũi tên ở bên phải, hãy chọn mũi tên để đọc thêm hoặc thực hiện hành động — như trả lời tin nhắn — mà không cần phải mở ứng dụng liên quan hoặc gửi thông báo khác. Bạn không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào? Hãy xóa thông báo bằng cách kéo thông báo sang bên phải ra khỏi màn hình.

Mở rộng hoặc thu gọn thông báo

Bạn muốn xem các thông báo từ một số ứng dụng trước những ứng dụng khác trong trung tâm hành động? Hãy nhấn và giữ tên của một nhóm thông báo rồi chọn Ưu tiên cao nhóm này. Thông báo từ người gửi có mức ưu tiên cao luôn xuất hiện phía trên thông báo từ những người gửi có mức ưu tiên bình thường.

Sử dụng phím tắt

Tác vụ nhanh đưa bạn đến ngay cài đặt và ứng dụng bạn hay sử dụng, từ Bluetooth đến cài đặt độ sáng. Khi mở trung tâm hành động, bạn sẽ thấy các lựa chọn hàng đầu hoặc tất cả các tác vụ nhanh khả dụng của mình. Mở rộng hoặc thu gọn chúng để xem nhiều hoặc ít tác vụ nhanh hơn.

Tác vụ nhanh trong trung tâm hành động

Thuộc tính

ID Bài viết: 17275 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi