Kể câu chuyện của bạn bằng album

Khoe các cuộc phiêu lưu mới nhất của bạn bằng album trong ứng dụng Ảnh mọi lúc, mọi nơi. Xem các album của bạn từ OneDrive hoặc tạo album mới.

Album trong ứng dụng Ảnh

Tạo album mới

  1. Mở ứng dụng Ảnh. Nếu bạn không thấy ứng dụng trên Màn hình bắt đầu

    biểu tượng Bắt đầu
    , hãy trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng để tìm kiếm.

  2. Chọn Album, sau đó chọn Album mới.

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm hoặc xóa ảnh, thay đổi ảnh bìa và chọn tiêu đề để nhập tiêu đề mới.

  4. Khi bạn hoàn thành mỗi thay đổi, chọn Xong.. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Lưu .

Đang tạo album

Chia sẻ câu chuyện của bạn

Những kỷ niệm sẽ luôn đẹp hơn khi được chia sẻ. Chọn nút Chia sẻ ở đầu hoặc cuối album. Album sẽ được thêm vào OneDrive (nếu album chưa có ở đây) và bạn sẽ nhận được liên kết để dễ dàng chia sẻ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17278 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi