Gamertag là gì?

Gamertag là cái tôi khác của bạn trong thế giới Xbox. Đó là bí danh, hình đại diện hoặc ảnh tùy chọn (được gọi là gamerpic) và một chút thông tin để đại diện cho bạn khi bạn chơi trò chơi và chia sẻ với những người khác trong cộng đồng Xbox.

Hồ sơ gamertag trong Xbox

Cách nhận gamertag

Chúng tôi sẽ tạo gamertag cho bạn khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Xbox lần đầu tiên. Trên menu Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Xbox
Hình ảnh logo Xbox
.

Nếu không thích gamertag của mình, bạn có thể thay đổi một lần miễn phí. Mở ứng dụng Xbox, chọn Menu , chọn gamerpic của bạn, sau đó chọn Tùy chỉnh > Thay đổi gamertag. (Đây cũng là nơi bạn đặt gamerpic của mình.)

Bạn đã có gamertag? Đăng nhập vào ứng dụng Xbox bằng cùng tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng trên Xbox. Bằng cách đó, lịch sử, bạn bè, thành tích và hoạt động của bạn trong trò chơi sẽ có sẵn trong ứng dụng Xbox.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17283 - Xem lại Lần cuối: 16-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)