Tôi đang sử dụng phiên bản Internet Explorer nào?

Áp dụng cho: Windows Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Windows 10


Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập Internet Explorer, sau đó chọn Internet Explorer trong danh sách kết quả. Ở góc phía trên của Internet Explorer, chọn nút Công cụ  sau đó chọn Giới thiệu về Internet Explorer.

Giới thiệu về Internet Explorer