Tìm kiếm và tải các đề xuất duyệt trong Internet Explorer 11Đối với Windows 10

Để việc duyệt web trở nên đơn giản hơn, Internet Explorer đề xuất các trang web bạn có thể muốn xem dựa trên các trang mà bạn thường truy cập nhất.

Nhận các đề xuất duyệt trong thanh địa chỉ

Khi bạn bắt đầu gõ vào thanh địa chỉ, Internet Explorer tự động đề xuất các trang web, cụm từ tìm kiếm, ứng dụng hoặc gợi ý về thời tiết và tài chính. Các đề xuất này dựa trên lịch sử duyệt của bạn, thao tác gõ phím và các mục ưa thích của bạn, vì thế trình duyệt có thể hiển thị kết quả phù hợp hơn cho bạn.

Tự động Tìm kiếm

Nếu bạn nhập văn bản vào thanh địa chỉ trong Internet Explorer nhưng đó không phải là một địa chỉ web hợp lệ hoặc văn bản bắt đầu với dấu chấm hỏi, "tìm", "kiếm" hoặc "đi" thì Internet Explorer sẽ chuyển bạn đến nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định của bạn để giúp định vị trang bạn đang tìm.

Cách tắt tính năng Tự động Tìm kiếm

 1. Mở màn hình nền, rồi chọn biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.
 2. Chọn nút Công cụ , rồi chọn Tùy chọn Internet.
 3. Trên tab Nâng cao, trong Duyệt, chọn hộp kiểm Không tìm kiếm từ thanh Địa chỉ.


Nhận đề xuất duyệt web

Internet Explorer cung cấp cho bạn tính năng Đề xuất tìm kiếm và Trang đề xuất để bạn biết được các cụm từ tìm kiếm hoặc trang web mà bạn có thể thấy thích.

Đề xuất tìm kiếm

Các đề xuất tìm kiếm trên thanh địa chỉ trong Internet Explorer dành cho máy tính để bàn có thể giúp bạn lọc tìm kiếm bằng cách đưa ra các cụm từ tìm kiếm được đề xuất khi bạn gõ.

Cách tắt các đề xuất tìm kiếm

 1. Mở màn hình nền, rồi chọn biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.
 2. Chọn mũi tên ở bên phải thanh địa chỉ rồi chọn Tắt đề xuất tìm kiếm.

Trang đề xuất trên máy tính để bàn

Trang đề xuất là một dịch vụ trực tuyến được Internet Explorer sử dụng để đề xuất các trang web bạn có thể thích dựa vào những trang web bạn hay truy cập nhất.

Cách bật Trang đề xuất

 1. Mở Internet Explorer và chọn nút Mục yêu thích.
 2. Chọn Bật Trang đề xuất (tùy chọn này ở cuối Mục yêu thích).
 3. Trong hộp thoại Trang đề xuất, chọn Có.


Đối với Windows 7

Khi bạn bắt đầu nhập vào thanh địa chỉ, Internet Explorer có thể tự động đề xuất các trang web và các từ tìm kiếm dựa trên những trang web bạn truy cập thường xuyên nhất, những mục yêu thích hoặc những cụm từ tìm kiếm phổ biến.

Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm

Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm là các phần bổ trợ giúp cung cấp các đề xuất tìm kiếm của Internet Explorer và Tự động Tìm kiếm trong thanh địa chỉ. Bạn có thể cài đặt nhiều nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm nhưng chỉ có một nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định.

Để cài đặt các phần bổ trợ nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm

 1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ, rồi chọn Quản lý phần bổ trợ.
 2. Trong hộp thoại Quản lý Phần bổ trợ, chọn Nhà cung cấp Dịch vụ Tìm kiếm, sau đó chọn Tìm thêm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm khác.
 3. Chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bạn muốn thêm, sau đó cài đặt bằng cách chọn Thêm vào Internet Explorer.

Cách thay đổi nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

 1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ, rồi chọn Quản lý phần bổ trợ.
 2. Trong hộp thoại Quản lý Phần bổ trợ, chọn Nhà cung cấp Dịch vụ Tìm kiếm.
 3. Chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bạn muốn đặt làm mặc định, sau đó chọn Đặt làm mặc định.

Cách xóa nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm

 1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ, rồi chọn Quản lý phần bổ trợ.
 2. Trong hộp thoại Quản lý Phần bổ trợ, chọn Nhà cung cấp Dịch vụ Tìm kiếm.
 3. Chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa.

Đề xuất tìm kiếm

Đề xuất tìm kiếm trong thanh địa chỉ giúp bạn tinh chỉnh tìm kiếm của mình bằng cách cung cấp các cụm từ tìm kiếm có liên quan khi bạn nhập. Các đề xuất này đến từ nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định của bạn.

Để bật hoặc tắt đề xuất tìm kiếm, hãy mở Internet Explorer và bắt đầu nhập cụm từ tìm kiếm trong thanh địa chỉ. Sau đó chọn Bật đề xuất (hoặc Tắt đề xuất) trong menu thả xuống.

Tự động Tìm kiếm

Nếu bạn nhập văn bản vào thanh địa chỉ trong Internet Explorer nhưng đó không phải là URL hợp lệ hoặc nếu văn bản bắt đầu bằng các từ "tìm kiếm", "tìm", "đi" hoặc dấu chấm hỏi thì Internet Explorer sẽ chuyển bạn tới nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định để giúp bạn xác định vị trí trang web bạn đang tìm kiếm. 

Cách tắt tính năng Tự động Tìm kiếm

 1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ, rồi chọn Quản lý phần bổ trợ.
 2. Trên tab Nâng cao, trong Duyệt, chọn hộp kiểm Không tìm kiếm từ thanh Địa chỉ.

Trang đề xuất

Trang đề xuất là một dịch vụ trực tuyến được Internet Explorer sử dụng để đề xuất các trang web bạn có thể thích dựa vào những trang web bạn hay truy cập nhất.

Cách bật Trang đề xuất

 1. Mở Internet Explorer và chọn nút Mục yêu thích.
 2. Chọn Bật Trang đề xuất (tùy chọn này ở cuối Trung tâm Mục yêu thích), sau đó chọn .
 3. Trong hộp thoại Trang đề xuất, chọn Có.

Cách sử dụng Trang đề xuất

Xem các trang web được đề xuất cho bạn khi bạn bật dịch vụ Trang đề xuất.

 1. Mở Internet Explorer và chọn nút Mục yêu thích.
 2. Chọn Xem Trang đề xuất.

Cách tắt dịch vụ Trang đề xuất

 1. Mở Internet Explorer và chọn nút Công cụ.
 2. Trỏ chuột vào Tệp, sau đó bỏ chọn dấu kiểm Trang đề xuất.


Thuộc tính

ID Bài viết: 17297 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi