Tạo và định dạng phân vùng ổ đĩa cứng

Để tạo một phân vùng hoặc một ổ đĩa (hai thuật ngữ thường được dùng thay cho nhau) trên đĩa cứng, bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên và phải có dung lượng đĩa chưa được cấp phát hoặc dung lượng trống trong phân vùng mở rộng trên đĩa cứng.

Nếu không có dung lượng đĩa chưa được cấp phát, bạn có thể tạo một số dung lượng bằng cách thu hẹp một phân vùng hiện có, xóa phân vùng hoặc sử dụng chương trình phân vùng của bên thứ ba.

 
Để tạo và định dạng một phân vùng mới (ổ đĩa)
Để định dạng một phân vùng hiện có (ổ đĩa)Thuộc tính

ID Bài viết: 17418 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi