Tạo ổ đĩa khôi phục USB

Áp dụng cho: Windows 8.1

Nếu bạn gặp sự cố với PC chạy Windows thì ổ đĩa khôi phục USB có thể giúp bạn khắc phục các sự cố đó, ngay cả khi PC không khởi động.

PC của bạn có thể đi kèm với một ảnh khôi phục được sử dụng để làm mới hoặc khôi phục cài đặt gốc. Ảnh khôi phục được lưu trữ trên phân vùng khôi phục dành riêng trên PC của bạn và thường có kích cỡ từ 3 đến 6GB. Để tiết kiệm dung lượng trên PC, bạn có thể xóa ảnh khôi phục khỏi PC và sử dụng ổ đĩa khôi phục để thay thế. Windows 8.1 có công cụ tích hợp sẵn để tạo ổ đĩa khôi phục USB. Windows sẽ cho bạn biết phân vùng khôi phục lớn bao nhiêu và bạn sẽ cần ổ đĩa flash USB tối thiểu là lớn như vậy.

Để tạo ổ đĩa khôi phục USB

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. (Nếu bạn dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc phía dưới bên phải của màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Tìm kiếm.)
 2. Nhập ổ đĩa khôi phục vào hộp tìm kiếm, sau đó chọn Tạo ổ đĩa khôi phục.
 3. Sau khi mở công cụ ổ đĩa khôi phục, hãy đảm bảo chọn Sao chép phân vùng khôi phục từ PC sang ổ đĩa khôi phục, sau đó chọn Tiếp theo.
 4. Lắp ổ đĩa flash USB vào PC có kích cỡ tối thiểu bằng kích cỡ được chỉ ra trên màn hình.
 5. Chọn ổ đĩa USB mà bạn muốn sử dụng cho ổ đĩa khôi phục, sau đó chọn Tiếp theo.
 6. Chọn Tạo. Ảnh khôi phục và các công cụ khôi phục cần thiết sẽ được sao chép vào ổ đĩa flash USB. Việc này sẽ mất thời gian tùy thuộc vào PC của bạn và kích cỡ ảnh khôi phục.
 7. Khi quy trình hoàn tất, thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Nếu bạn muốn giữ phân vùng khôi phục trên PC của mình, chọn Hoàn tất.
   • Nếu bạn muốn xóa phân vùng khôi phục khỏi PC và giải phóng dung lượng đĩa, hãy chọn Xóa phân vùng khôi phục. Sau đó chọn Xóa. Thao tác này sẽ giải phóng dung lượng đĩa sử dụng để lưu trữ ảnh khôi phục của bạn. Sau khi xóa xong, chọn Hoàn tất.
 8. Loại bỏ ổ đĩa flash USB. Đây hiện là ổ đĩa khôi phục Windows 8.1 của bạn và bạn sẽ cần đến nó nếu cần làm mới hoặc khôi phục cài đặt gốc. Giữ ổ đĩa này tại nơi an toàn và đừng dùng nó để lưu tệp hay dữ liệu khác.