Tạo đĩa sửa chữa hệ thống

Tùy chọn khôi phục hệ thống có thể giúp bạn sửa chữa Windows nếu xảy ra lỗi nghiêm trọng. Để sử dụng tùy chọn khôi phục hệ thống, bạn cần có đĩa cài đặt Windows hoặc quyền truy cập vào các tùy chọn khôi phục mà nhà sản xuất máy tính cung cấp. Nếu không có cả hai lựa chọn đó, bạn có thể tạo đĩa sửa chữa hệ thống để truy cập vào tùy chọn khôi phục hệ thống.

Để tạo đĩa sửa chữa hệ thống
Để sử dụng đĩa sửa chữa hệ thống

Khởi động máy tính từ đĩa cài đặt Windows 7 hoặc ổ đĩa flash USB

Bạn có thể phải khởi động máy tính của mình bằng đĩa cài đặt Windows 7 hoặc ổ đĩa flash USB nếu muốn:
  • Cài đặt hoặc cài đặt lại Windows 7.
  • Khôi phục Windows 7 từ một lỗi nghiêm trọng. Nếu máy tính không hề khởi động Windows thì bạn có thể truy cập vào Startup Repair và các công cụ khác trong menu Tùy chọn Khôi phục Hệ thống từ đĩa cài đặt Windows 7 hoặc ổ đĩa flash USB. Các công cụ này có thể giúp Windows 7 của bạn chạy trở lại.

Để khởi động Windows 7 từ đĩa cài đặt hoặc ổ đĩa flash USB
Nếu trang Cài đặt Windows không xuất hiện
Để thay đổi cài đặt khởi động trong BIOS của máy tínhThuộc tính

ID Bài viết: 17423 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi