Thay đổi trang chủ của bạn cho Internet Explorer 11  1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ , rồi chọn Tùy chọn Internet.
  2. Trên tab Chung, trong Trang chủ, nhập URL của trang bạn muốn đặt làm trang chủ. Bạn có thể thêm nhiều URL hoặc thêm trang web mà bạn đang xem bằng cách chọnDùng trang web hiện tại. Nếu bạn thêm nhiều URL, hãy đặt từng URL vào dòng tương ứng với URL đó.
  3. Chọn Áp dụng, rồi chọn OK. Lần tới bạn mở phiên duyệt hoặc cửa sổ mới (hoặc chọn nút Trang chủ ), các trang chủ của bạn sẽ được tải tự động.


Thuộc tính

ID Bài viết: 17426 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi