Lỗi chứng chỉ: Câu hỏi thường gặp

Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp thông báo lỗi cho biết đã xảy ra sự cố với chứng chỉ bảo mật của trang web. Chứng chỉ của trang web cho phép Internet Explorer thiết lập kết nối bảo mật với trang web đó. Lỗi chứng chỉ xuất hiện khi có sự cố xảy ra với chứng chỉ hoặc với việc sử dụng chứng chỉ của máy chủ web. Internet Explorer giúp bảo mật hơn nữa thông tin của bạn bằng cách cảnh báo về các lỗi chứng chỉ.

 
Các lỗi chứng chỉ có ý nghĩa gì?
Có an toàn không khi bỏ qua lỗi chứng chỉ?
Tôi có thể truy cập trang web ngay cả khi nhận được lỗi chứng chỉ không?
Tôi có thể tắt các lỗi chứng chỉ không?


Thuộc tính

ID Bài viết: 17430 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi