In trang web bằng Internet Explorer

In trang bằng cách nhấn Crtl + P trên bàn phím hoặc chọn nút Công cụ > In, sau đó chọn In. Bạn cũng có thể xem trang được in sẽ trông như thế nào bằng cách chọn Xem trước Khi in.

Để chỉ in hình ảnh của trang (chứ không phải toàn bộ trang), bấm chuột phải vào hình ảnh, sau đó chọn In. Trong hộp thoại In, bấm In một lần nữa.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17432 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi