Đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định của bạn

PC chạy Windows đã cài đặt sẵn Internet Explorer. Nếu bạn gặp sự cố khi mở Internet Explorer, hãy đảm bảo rằng trình duyệt này đã được đặt làm trình duyệt mặc định và ghim vào màn hình Bắt đầu và thanh tác vụ. Sau đây là cách đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định:

  1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ, rồi chọn Tùy chọn Internet.
  2. Chọn tab Chương trình, sau đó chọn Đặt làm mặc định.
  3. Chọn OK, sau đó đóng Internet Explorer.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17435 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi