Xem và xóa lịch sử duyệt web của bạn trong Internet Explorer

Áp dụng cho: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Lịch sử duyệt web của bạn là thông tin Internet Explorer lưu trữ trên PC khi bạn lướt web. Để giúp cải thiện trải nghiệm của bạn, lịch sử này bao gồm thông tin bạn nhập vào các biểu mẫu, mật khẩu và các trang bạn đã truy cập. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng PC dùng chung hoặc công khai, bạn có thể không muốn Internet Explorer lưu lịch sử của bạn.

Xem lịch sử duyệt web của bạn và xóa các trang web cụ thể

Bằng cách xem lịch sử duyệt web của mình, bạn có thể chọn xóa các trang web cụ thể hoặc quay lại một trang web mà bạn đã truy cập.

  1. Trong Internet Explorer, chọn nút Mục yêu thích .
  2. Chọn tab Lịch sử và chọn cách bạn muốn xem lịch sử bằng cách chọn một bộ lọc từ menu thả xuống. Để xóa các trang web cụ thể, hãy bấm chuột phải vào một trang web từ bất kỳ danh sách nào trong số những danh sách này, sau đó chọn Xóa. Hoặc quay lại một trang bằng cách chọn bất kỳ trang web nào trong danh sách.

Xóa lịch sử duyệt web của bạn

Thường xuyên xóa lịch sử duyệt web sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, đặc biệt nếu bạn dùng chung PC hoặc sử dụng PC công cộng.

  1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , trỏ vào An toàn, sau đó chọn Xóa lịch sử duyệt.
  2. Chọn loại dữ liệu hoặc tệp bạn muốn xóa khỏi PC của mình, sau đó chọn Xóa.

Nội dung sẽ bị xóa khi bạn xóa lịch sử duyệt web

Các loại thông tin Nội dung sẽ bị xóa Phiên bản Internet Explorer

Lịch sử duyệt web

Danh sách các trang web bạn đã truy cập.

Tất cả

Các hình ảnh và các tệp Internet tạm thời đã được lưu vào bộ đệm ẩn

Bản sao của các trang, hình ảnh và nội dung phương tiện khác được lưu trữ trên PC của bạn. Trình duyệt sử dụng những bản sao này để tải nội dung nhanh hơn vào lần tiếp theo bạn truy cập các trang web đó.

Tất cả

Cookie

Thông tin các trang lưu trữ trên PC để ghi nhớ những tùy chọn của bạn, như thông tin đăng nhập hoặc vị trí của bạn.

Tất cả

Lịch sử tải xuống

Danh sách các tệp bạn đã tải xuống từ trang web. Tùy chọn này chỉ xóa danh sách, chứ không phải các tệp thật sự mà bạn đã tải xuống.

Chỉ đối với Internet Explorer 11 và Internet Explorer 10

Dữ liệu biểu mẫu

Thông tin mà bạn đã nhập vào các biểu mẫu, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc địa chỉ giao hàng.

Tất cả

Mật khẩu

Mật khẩu bạn đã lưu cho các trang web.

Tất cả

Dữ liệu Chống Theo dõi, Lọc ActiveX và Không Theo dõi

Các trang web bạn đã loại trừ khỏi Lọc ActiveX và các dữ liệu mà trình duyệt sử dụng để phát hiện hoạt động theo dõi.

Tất cả

Mục yêu thích

Danh sách các trang web bạn đã lưu làm mục yêu thích. Đừng xóa mục yêu thích nếu bạn chỉ muốn xóa các trang web riêng lẻ — thao tác này sẽ xóa tất cả các trang web bạn đã lưu.

Tất cả

Dữ liệu Lọc InPrivate

Dữ liệu đã lưu được tính năng Lọc InPrivate sử dụng để phát hiện vị trí các trang web có thể tự động chia sẻ thông tin chi tiết về việc truy cập của bạn.

Chỉ đối với Internet Explorer 9 và Internet Explorer 8