Nhập ảnh và video trong Windows 8.1

Sau đây là một số cách để nhập ảnh và video từ điện thoại, camera, thiết bị hoặc đĩa khác của bạn.

Nhập từ điện thoại, camera hoặc ổ đĩa ngoài
Nhập từ DVD hoặc CD
Thay đổi sẽ xảy ra khi bạn kết nối camera, điện thoại, đĩa hoặc thiết bị khác
Tự động tải ảnh và video lên PC hoặc OneDrive
Nếu PC không thể tìm thấy thiết bị của bạn

Tìm câu trả lời trên cộng đồng Microsoft

Nếu các đề xuất này không khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra trang cộng đồng về Nhạc, Ảnh và Video trên diễn đàn Windows để có các giải pháp dành cho các lỗi cụ thể mà người khác đã tìm ra. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi bạn gặp phải lỗi về phần cứng hoặc các thông báo lỗi.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17450 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi