Tùy chọn Trợ năng của Internet Explorer

Áp dụng cho: Windows Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Thêm

Internet Explorer mang đến nhiều tùy chọn để giúp bạn duyệt web dễ dàng hơn.

Đối với Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 và Internet Explorer 9


Đối với Internet Explorer 8