Tùy chọn Trợ năng của Internet Explorer

Áp dụng cho: Windows Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Thêm

Internet Explorer mang đến nhiều tùy chọn để giúp bạn duyệt web dễ dàng hơn.

Đối với Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 và Internet Explorer 9

Thu phóng trên trang web

  1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ  rồi chọn Thu phóng.
  2. Chọn một mức thu phóng định sẵn hoặc một mức tùy chỉnh bằng cách chọn Tùy chỉnh và nhập giá trị thu phóng.


Đối với Internet Explorer 8

Thu phóng trên trang web

  1. Mở Internet Explorer và ở phía dưới cùng bên phải màn hình, chọn mũi tên bên cạnh nút Thay đổi mức thu phóng.
  2. Chọn mức thu phóng định sẵn hoặc chỉ định một mức tùy chỉnh bằng cách chọn Tùy chỉnh và nhập một giá trị thu phóng.