Tùy chọn Trợ năng của Internet Explorer

Internet Explorer mang đến nhiều tùy chọn để giúp bạn duyệt web dễ dàng hơn.

Đối với Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 và Internet Explorer 9

Thu phóng trên trang web
Làm cho chữ to hoặc nhỏ đi
Sử dụng bàn phím để lướt web
Thay đổi phông chữ, định dạng và màu trên trang
Làm cho Internet Explorer hoạt động tốt hơn với bộ đọc màn hình hoặc phần mềm nhận dạng tiếng nói

Đối với Internet Explorer 8

Thu phóng trên trang web
Làm cho chữ to hoặc nhỏ đi 
Sử dụng bàn phím để truy cập web
Thay đổi phông chữ, định dạng và màu trên trang web
Làm cho Internet Explorer hoạt động tốt hơn với bộ đọc màn hình hoặc phần mềm nhận dạng tiếng nói 
Dừng in hình ảnh và màu nền
Thuộc tính

ID Bài viết: 17456 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi