Kết nối đến một máy tính khác bằng tính năng Kết nối Máy tính Từ xa

Với Kết nối Máy tính Từ xa, bạn có thể kết nối với máy tính chạy Windows từ một máy tính chạy Windows khác được kết nối với cùng một mạng hoặc với Internet. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tất cả các chương trình, tệp và tài nguyên mạng của máy tính cơ quan từ máy tính ở nhà của bạn và điều đó giống như bạn đang ngồi trước máy tính tại cơ quan.

Để kết nối với máy tính từ xa, bạn phải bật và kết nối máy tính đó với mạng, bạn phải bật Máy tính Từ xa và phải có truy cập mạng với máy tính từ xa (kết nối này có thể thực hiện thông qua Internet) và bạn phải có quyền kết nối. Để được phép kết nối, bạn phải nằm trong danh sách người dùng. Trước khi bắt đầu kết nối, bạn cần phải tìm kiếm tên của máy tính mà mình đang kết nối và đảm bảo tường lửa cho phép kết nối với Máy tính Từ xa

Nếu tài khoản người dùng của bạn không yêu cầu mật khẩu để đăng nhập, bạn cần phải thêm mật khẩu để có thể bắt đầu kết nối với máy tính từ xa.

Cho phép kết nối từ xa trên máy tính mà bạn muốn kết nối

 1. Mở Hệ thống bằng cách bấm nút Bắt đầu
  Start button icon
  , bấm chuột phải vào Máy tính rồi bấm Thuộc tính.
 2. Bấm Cài đặt từ xa.
  Administrator permission required
   Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận. Trong Máy tính Từ xa, chọn một trong ba tùy chọn.
 3. Bấm Chọn Người dùng.

  Nếu bạn là quản trị viên trên máy tính thì tài khoản người dùng hiện tại của bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách người dùng từ xa và bạn có thể bỏ qua hai bước tiếp theo.
 4. Trong hộp thoại Người dùng Máy tính Từ xa, hãy bấm vào Thêm.
 5. Trong hộp thoại Chọn Người dùng hoặc Nhóm, hãy làm như sau:
  1. Để chỉ rõ vị trí tìm kiếm, bấm vào Vị trí, sau đó chọn vị trí bạn muốn tìm.
  2. Trong Nhập tên đối tượng để chọn, nhập tên của người bạn muốn thêm, sau đó bầm vào OK.
  3. Tên sẽ được hiển thị trong danh sách người dùng trong hộp thoại Người dùng Máy tính Từ xa. Bấm OK, sau đó bấm OK lần nữa.

Để tìm tên máy tính của máy tính từ xa

 1. Trên máy tính từ xa, mở Hệ thống bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Start button icon
  , bấm chuột phải vào Máy tính, sau đó bấm vào Thuộc tính.
 2. Trong Cài đặt tên máy tính, miền và nhóm làm việc, bạn có thể tìm thấy tên máy tính của mình và tên máy tính đầy đủ nếu máy tính của bạn ở trên miền.

Để cho phép kết nối Máy tính Từ xa qua Tường lửa Windows

Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối thì có thể tường lửa đã chặn kết nối Máy tính Từ xa. Dưới đây là cách thay đổi cài đặt đó trên PC chạy Windows. Nếu bạn đang sử dụng một tường lửa khác, hãy đảm bảo rằng cổng dành cho Máy tính Từ xa (thường là 3389) đang mở.

 1. Trên máy tính từ xa, bấm Bắt đầu và chọn Panel Điều khiển.
 2. Bấm Hệ thống và Bảo mật.
 3. Bấm Cho phép chương trình qua Tường lửa Windows dưới Tường lửa Windows.
 4. Bấm Thay đổi cài đặt, sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh Máy tính Từ xa.
 5. Bấm OK để lưu thay đổi.

Để đặt mật khẩu cho tài khoản người dùng của bạn

Tài khoản người dùng của bạn phải có mật khẩu trước khi bạn có thể sử dụng Máy tính Từ xa để kết nối với máy tính khác.

 1. Bấm Bắt đầu rồi chọn Panel Điều khiển.
 2. Bấm đúp vào Tài khoản Người dùng.
 3. Chọn Thay đổi Mật khẩu Windows trong Tài khoản Người dùng.
 4. Bấm Tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để khởi động Máy tính Từ xa trên máy tính mà bạn muốn làm việc từ

 1. Mở Kết nối Máy tính Từ xa bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Start button icon
  . Trong hộp tìm kiếm, nhập Kết nối Máy tính Từ xa, sau đó bấm vào Kết nối Máy tính Từ xa trong danh sách kết quả.
 2. Trong hộp Máy tính, nhập tên máy tính mà bạn muốn kết nối, sau đó bấm Kết nối. (Bạn cũng có thể nhập địa chỉ IP thay vì tên máy tính.)
Thuộc tính

ID Bài viết: 17463 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi