Khắc phục các sự cố chặn bạn xóa hoặc cài đặt chương trình

Hãy làm theo các bước sau để tự động sửa chữa các sự cố gồm cả khóa đăng ký bị hỏng chặn không cho bạn cài đặt hoặc xóa chương trình:

  • Chọn nút Tải xuống trên trang này.
  • Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở, sau đó làm theo các bước trong Trình khắc phục sự cố Cài đặt và Gỡ cài đặt Chương trình.

Tải xuống
 

  • Khóa đăng ký hỏng trên hệ điều hành 64 bit
  • Khóa đăng ký kiểm soát dữ liệu cập nhạt bị hỏng
  • Các sự cố ngăn cài đặt chương trình mới
  • Các sự cố ngăn cập nhật hoặc gỡ cài đặt hoàn toàn chương trình hiện có
  • Các sự cố chặn bạn gỡ cài đặt chương trình thông qua Thêm hoặc Xóa Chương trình (hoặc Chương trình và Tính năng) trong Panel Điều khiển
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Thuộc tính

ID Bài viết: 17588 - Xem lại Lần cuối: 14-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi