Tự động chẩn đoán và sửa chữa sự cố với thư mục và tệp trong Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Làm theo các bước này để tự động chẩn đoán và sửa chữa các sự cố với tệp và thư mục trong Windows. Những sự cố này có thể bao gồm sự cố không thể xóa tệp hoặc thư mục khỏi Thùng rác hoặc sự cố khi cố gắng sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xóa tệp.
 • Chọn nút Tải xuống trên trang này.
 • Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở, sau đó làm theo các bước trong Trình khắc phục sự cố Tệp và Thư mục.
 

Chức năng

 • Bạn không thể dọn sạch Thùng rác hay xóa tệp hoặc thư mục bên trong Thùng rác.
 • Khi cố gắng đổi tên hoặc di chuyển tệp, bạn nhận được thông báo lỗi sau: "Tệp hoặc thư mục không tồn tại".
 • Khi sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xóa tệp trên chia sẻ mạng, bạn nhận được thông báo lỗi sau: "Lỗi không có quyền đối với mạng hoặc tệp. Kết nối mạng có thể đã bị mất" hoặc "Thư mục không tồn tại. Tệp có thể đã bị di chuyển hoặc xóa. Bạn có muốn tạo tệp không?"
 • Tùy chỉnh hoặc cài đặt Chế độ xem của bạn cho một hoặc nhiều thư mục có thể bị mất hoặc không chính xác.
 • Bạn không thể sử dụng phím tắt để chọn nhiều mục trong Windows Explorer hoặc không thể chọn nhiều mục trong cửa sổ Windows Explorer bằng cách giữ phím Shift hoặc Ctrl trong khi chọn các mục.
 • Một số biểu tượng trong Máy tính của Tôi, trong Windows Explorer, trên màn hình hoặc Thanh Khởi chạy Nhanh thay đổi ngẫu nhiên.

Chạy trên

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10