Tôi có Windows Media Center không?

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1

Tìm hiểu xem hệ điều hành Windows của bạn có Windows Media Center không. Tôi đang chạy phiên bản Windows nào?

Hệ điề̀u hành Tôi có ứng dụng đó không?
Windows 10 Chúng tôi cung cấp miễn phí ứng dụng Windows DVD Player trong khoảng thời gian giới hạn cho những người nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 hoặc Windows 8.1 có Windows Media Center.

Lưu ý: Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 10 và sẽ bị xóa khi bạn nâng cấp lên Windows 10. Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, Windows DVD Player sẽ tự động tải xuống PC của bạn.

Tìm hiểu thêm

Windows 8.1 Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 8.1. Ứng dụng này khả dụng nếu bạn đã mua Gói Windows Media Center dành cho Windows 8.1 Pro.

Windows 8 Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 8. Ứng dụng này khả dụng nếu bạn đã mua Gói Windows Media Center dành cho Windows 8 Pro.

Windows RT, Windows RT 8.1 Windows Media Center không khả dụng cho Windows RT hoặc Windows RT 8.1. Hãy truy cập Windows Store để tìm các ứng dụng giải trí.

Windows 7 Windows Media Center được bao gồm trong các phiên bản Windows 7 Home Premium, Professional và Ultimate.
Windows Vista Windows Media Center được bao gồm trong các phiên bản Windows Vista Home Premium và Ultimate.